Thống Kê Tần Số Nhịp Loto Tần Số Nhịp Loto xổ số miền Bắc

Bộ Số 24, từ 19-03-2022 đến 19-03-2023  (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


Ngày Thứ Số Lần Về Về Ở Giải Số Nhịp Xuất Hiện
02-07-2022 Thứ Bảy 1 G5-1  1
01-07-2022 Thứ sáu 1 G3-3  G4-0  G5-3  1
30-06-2022 Thứ năm 1 G5-5  2
28-06-2022 Thứ ba 1 G3-0  1
27-06-2022 thứ hai 1 G7-2  2
25-06-2022 Thứ Bảy 1 G3-1  1
24-06-2022 Thứ sáu 1 G5-0  8
16-06-2022 Thứ năm 1 GB-0  G2-1  2
14-06-2022 Thứ ba 1 G1-0  G3-5  1
13-06-2022 thứ hai 1 G5-3  1
12-06-2022 Chủ nhật 1 G5-3  G7-0  1
11-06-2022 Thứ Bảy 1 GB-0  1
10-06-2022 Thứ sáu 1 G3-4  G5-4  G7-3  1
09-06-2022 Thứ năm 1 G3-3  2
07-06-2022 Thứ ba 1 G5-0  2
05-06-2022 Chủ nhật 1 G2-1  1
04-06-2022 Thứ Bảy 1 G5-2  1
03-06-2022 Thứ sáu 1 GB-0  G4-0  1
02-06-2022 Thứ năm 1 G5-5  2
31-05-2022 Thứ ba 1 G3-2  G5-4  2
29-05-2022 Chủ nhật 1 G5-4  1
28-05-2022 Thứ Bảy 1 G5-4  1
27-05-2022 Thứ sáu 1 G2-1  2
25-05-2022 Thứ tư 1 G3-4  G3-5  1
24-05-2022 Thứ ba 1 G3-5  2
22-05-2022 Chủ nhật 1 GB-0  1
21-05-2022 Thứ Bảy 1 G2-1  1
20-05-2022 Thứ sáu 1 G1-0  7
13-05-2022 Thứ sáu 1 G3-5  2
11-05-2022 Thứ tư 1 GB-0  G7-3  2
09-05-2022 thứ hai 1 G6-1  2
07-05-2022 Thứ Bảy 1 G7-1  2
05-05-2022 Thứ năm 1 G1-0  1
04-05-2022 Thứ tư 1 G2-0  G3-1  G3-4  1
03-05-2022 Thứ ba 1 GB-0  1
02-05-2022 thứ hai 1 G4-1  1
01-05-2022 Chủ nhật 1 G1-0  G4-2  1
30-04-2022 Thứ Bảy 1 GB-0  G3-2  G4-1  1
29-04-2022 Thứ sáu 1 G6-2  1
28-04-2022 Thứ năm 1 G6-0  1
27-04-2022 Thứ tư 1 G3-1  G4-1  G5-5  1
26-04-2022 Thứ ba 1 G3-0  G3-5  1
25-04-2022 thứ hai 1 G2-1  2
23-04-2022 Thứ Bảy 1 G5-1  1
22-04-2022 Thứ sáu 1 G6-2  1
21-04-2022 Thứ năm 1 G3-5  1
20-04-2022 Thứ tư 1 G5-0  3
17-04-2022 Chủ nhật 1 G3-5  3
14-04-2022 Thứ năm 1 G3-0  5
09-04-2022 Thứ Bảy 1 G3-5  1
08-04-2022 Thứ sáu 1 G6-2  1
07-04-2022 Thứ năm 1 GB-0  1
06-04-2022 Thứ tư 1 G3-2  1
05-04-2022 Thứ ba 1 G3-4  2
03-04-2022 Chủ nhật 1 G3-5  G6-0  1
02-04-2022 Thứ Bảy 1 G3-4  1
01-04-2022 Thứ sáu 1 G2-0  1
31-03-2022 Thứ năm 1 G5-4  1
30-03-2022 Thứ tư 1 G3-0  G5-5  1
29-03-2022 Thứ ba 1 G4-1  6
23-03-2022 Thứ tư 1 G3-5  G5-0  1
22-03-2022 Thứ ba 1 G3-0  1
21-03-2022 thứ hai 1 G4-0  1
20-03-2022 Chủ nhật 1 G3-4 

GHI CHÚ

Chú giải:

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.

Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.

hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics