Rồng Bạch Kim

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (30-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
275006
Giải nhất G1
10665
Giải nhì G2
27172
Giải ba G3
95794
04226
Giải tư G4
52558
80548
42387
43312
55063
76919
34120
Giải năm G5
1055
Giải sáu G6
8940
0124
0410
Giải bảy G7
858
Giải tám G8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
10
12
19
20
24
26
32
40
48
55
58
58
63
65
72
87
94
Đầu Đuôi
06 0 10, 20, 40
10, 12, 19 1
20, 24, 26 2 12, 32, 72
32 3 63
40, 48 4 24, 94
55, 58, 58 5 55, 65
63, 65 6 06, 26
72 7 87
87 8 48, 58, 58
94 9 19

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 02/06/2023

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (28-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
925810
Giải nhất G1
86320
Giải nhì G2
18000
Giải ba G3
50145
51775
Giải tư G4
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
Giải năm G5
4785
Giải sáu G6
8715
2586
8652
Giải bảy G7
558
Giải tám G8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
04
08
10
15
20
23
26
29
36
45
52
58
72
73
75
85
86
Đầu Đuôi
00, 04, 08 0 00, 10, 20
10, 15 1
20, 23, 26, 29 2 52, 72
36 3 23, 73
45 4 04
52, 58 5 15, 45, 75, 85
72, 73, 75 7
85, 86 8 08, 58

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (23-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
149345
Giải nhất G1
70764
Giải nhì G2
97125
Giải ba G3
55338
00119
Giải tư G4
32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030
Giải năm G5
9464
Giải sáu G6
3557
5302
4157
Giải bảy G7
495
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
11
19
22
25
30
30
32
38
45
56
57
57
64
64
64
95
Đầu Đuôi
02 0 30, 30
11, 11, 19 1 11, 11
22, 25 2 02, 22, 32
30, 30, 32, 38 3
45 4 64, 64, 64
56, 57, 57 5 25, 45, 95
64, 64, 64 6 56
95 9 19

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (21-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
108098
Giải nhất G1
19578
Giải nhì G2
21393
Giải ba G3
02861
59808
Giải tư G4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
Giải năm G5
8489
Giải sáu G6
5638
5838
5916
Giải bảy G7
840
Giải tám G8
27
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
08
09
15
16
17
27
38
38
40
60
61
64
78
89
93
97
98
Đầu Đuôi
04, 08, 09 0 40, 60
15, 16, 17 1 61
27 2
38, 38 3 93
40 4 04, 64
60, 61, 64 6 16
78 7 17, 27, 97
89 8 08, 38, 38, 78, 98
93, 97, 98 9 09, 89

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (16-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
977447
Giải nhất G1
56984
Giải nhì G2
17582
Giải ba G3
88937
36455
Giải tư G4
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
Giải năm G5
4670
Giải sáu G6
6422
4702
4355
Giải bảy G7
002
Giải tám G8
79
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
18
18
20
22
27
35
37
46
47
55
55
70
79
82
84
84
Đầu Đuôi
02, 02 0 20, 70
18, 18 1
20, 22, 27 2 02, 02, 22, 82
35, 37 3
46, 47 4 84, 84
55, 55 5 35, 55, 55
70, 79 7 27, 37, 47
82, 84, 84 8 18, 18

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (14-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
275361
Giải nhất G1
75796
Giải nhì G2
32729
Giải ba G3
43553
21931
Giải tư G4
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải năm G5
3599
Giải sáu G6
5354
9472
6469
Giải bảy G7
912
Giải tám G8
07
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
07
12
13
29
31
48
48
50
53
54
61
69
72
80
96
99
Đầu Đuôi
01, 07, 07 0 50, 80
12, 13 1 01, 31, 61
29 2 12, 72
31 3 13, 53
48, 48 4 54
50, 53, 54 5
61, 69 6 96
72 7 07, 07
80 8 48, 48
96, 99 9 29, 69, 99

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (09-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
292289
Giải nhất G1
24077
Giải nhì G2
37900
Giải ba G3
35650
30008
Giải tư G4
49848
62173
66747
77446
26673
35460
35290
Giải năm G5
2108
Giải sáu G6
9921
5205
5366
Giải bảy G7
835
Giải tám G8
92
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
08
08
21
35
46
47
48
50
60
66
73
73
77
89
90
92
Đầu Đuôi
00, 05, 08, 08 0 00, 50, 60, 90
21 2 92
35 3 73, 73
46, 47, 48 4
50 5 05, 35
60, 66 6 46, 66
73, 73, 77 7 47, 77
89 8 08, 08, 48
90, 92 9 89

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (07-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
774344
Giải nhất G1
33313
Giải nhì G2
67180
Giải ba G3
74339
42307
Giải tư G4
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
Giải năm G5
8838
Giải sáu G6
1223
5222
5091
Giải bảy G7
938
Giải tám G8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
13
22
23
25
37
38
38
39
43
44
45
47
56
67
80
88
91
Đầu Đuôi
07 0 80
13 1 91
22, 23, 25 2 22
37, 38, 38, 39 3 13, 23, 43
43, 44, 45, 47 4 44
56 5 25, 45
67 6 56
80, 88 8 38, 38, 88
91 9 39

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (02-05)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       thứ hai ngày

Đặc biệt ĐB
568875
Giải nhất G1
14289
Giải nhì G2
98388
Giải ba G3
31385
35680
Giải tư G4
85672
58337
86582
69053
43796
98318
05183
Giải năm G5
3294
Giải sáu G6
8933
9529
2345
Giải bảy G7
330
Giải tám G8
75
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
18
29
30
33
37
45
53
72
75
75
80
82
83
85
88
89
94
96
Đầu Đuôi
18 1
29 2 72, 82
30, 33, 37 3 33, 53, 83
45 4 94
53 5 45, 75, 75, 85
72, 75, 75 7 37
80, 82, 83, 85, 88, 89 8 18, 88
94, 96 9 29, 89

Hồ Chí Minh - Kết Quả Xổ Số  Hồ Chí Minh (30-04)

KQXS Hôm nay       Hồ Chí Minh       Thứ Bảy ngày

Đặc biệt ĐB
981317
Giải nhất G1
71206
Giải nhì G2
12955
Giải ba G3
54631
20615
Giải tư G4
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
Giải năm G5
7246
Giải sáu G6
5590
3844
5710
Giải bảy G7
005
Giải tám G8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
06
10
15
17
31
36
41
44
46
55
63
64
68
70
90
90
90
Đầu Đuôi
05, 06 0 10, 70, 90, 90, 90
10, 15, 17 1 31, 41
31, 36 3 63
41, 44, 46 4 44, 64
55 5 05, 15, 55
63, 64, 68 6 06, 36, 46
70 7 17
90, 90, 90 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số TPHCM

  • Kết quả xổ số TPHCM mở thưởng lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS TPHCM nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số TPHCM được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics