Rồng Bạch Kim

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (03-02)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
659069
Giải nhất G1
95579
Giải nhì G2
77118
Giải ba G3
29344
34053
Giải tư G4
84781
77246
40265
36300
75939
09521
15775
Giải năm G5
0490
Giải sáu G6
8981
5824
5492
Giải bảy G7
927
Giải tám G8
58
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
18
21
24
27
39
44
46
53
58
65
69
75
79
81
81
90
92
Đầu Đuôi
00 0 00, 90
18 1 21, 81, 81
21, 24, 27 2 92
39 3 53
44, 46 4 24, 44
53, 58 5 65, 75
65, 69 6 46
75, 79 7 27
81, 81 8 18, 58
90, 92 9 39, 69, 79

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 30/05/2023

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (27-01)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
898853
Giải nhất G1
51861
Giải nhì G2
30231
Giải ba G3
03145
35492
Giải tư G4
33432
32320
35136
10888
13864
07692
68994
Giải năm G5
4414
Giải sáu G6
8843
1703
7365
Giải bảy G7
822
Giải tám G8
77
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
14
20
22
31
32
36
43
45
53
61
64
65
77
88
92
92
94
Đầu Đuôi
03 0 20
14 1 31, 61
20, 22 2 22, 32, 92, 92
31, 32, 36 3 03, 43, 53
43, 45 4 14, 64, 94
53 5 45, 65
61, 64, 65 6 36
77 7 77
88 8 88
92, 92, 94 9

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (20-01)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
257857
Giải nhất G1
66920
Giải nhì G2
99142
Giải ba G3
46039
38859
Giải tư G4
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
Giải năm G5
6064
Giải sáu G6
4316
2058
6327
Giải bảy G7
260
Giải tám G8
73
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
16
17
20
27
36
37
39
42
57
58
59
60
64
73
81
83
92
92
Đầu Đuôi
16, 17 1 81
20, 27 2 42, 92, 92
36, 37, 39 3 73, 83
42 4 64
57, 58, 59 5
60, 64 6 16, 36
73 7 17, 27, 37, 57
81, 83 8 58
92, 92 9 39, 59

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (13-01)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
975162
Giải nhất G1
57726
Giải nhì G2
47395
Giải ba G3
84356
42540
Giải tư G4
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
Giải năm G5
8630
Giải sáu G6
1121
6475
3490
Giải bảy G7
794
Giải tám G8
55
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
12
21
26
30
35
40
46
49
55
56
62
75
83
90
93
94
95
Đầu Đuôi
09 0 30, 40, 90
12 1 21
21, 26 2 12, 62
30, 35 3 83, 93
40, 46, 49 4 94
55, 56 5 35, 55, 75, 95
62 6 26, 46, 56
75 7
83 8
90, 93, 94, 95 9 09, 49

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (06-01)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
224022
Giải nhất G1
77671
Giải nhì G2
83828
Giải ba G3
88512
77346
Giải tư G4
27866
00063
53648
58608
77803
79185
09804
Giải năm G5
7827
Giải sáu G6
2293
7572
5840
Giải bảy G7
047
Giải tám G8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
08
12
22
27
28
40
46
47
48
63
65
66
71
72
85
93
Đầu Đuôi
03, 04, 08 0 40
12 1 71
22, 27, 28 2 12, 22, 72
40, 46, 47, 48 4 04
63, 65, 66 6 46, 66
71, 72 7 27, 47
85 8 08, 28, 48
93 9

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (30-12)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
196175
Giải nhất G1
00040
Giải nhì G2
41332
Giải ba G3
02571
12940
Giải tư G4
19644
81929
30022
43743
55173
75972
26071
Giải năm G5
4387
Giải sáu G6
0371
4591
5358
Giải bảy G7
943
Giải tám G8
30
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
22
29
30
32
40
40
43
43
44
58
71
71
71
72
73
75
87
91
Đầu Đuôi
22, 29 2 22, 32, 72
30, 32 3 43, 43, 73
40, 40, 43, 43, 44 4 44
58 5 75
71, 71, 71, 72, 73, 75 7 87
87 8 58
91 9 29

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (23-12)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
019919
Giải nhất G1
48943
Giải nhì G2
06793
Giải ba G3
39907
99716
Giải tư G4
48168
59697
06699
25225
73930
80132
47843
Giải năm G5
1820
Giải sáu G6
8820
8014
7533
Giải bảy G7
001
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
14
16
19
20
20
25
29
30
32
33
43
43
68
93
97
99
Đầu Đuôi
01, 07 0 20, 20, 30
14, 16, 19 1 01
20, 20, 25, 29 2 32
30, 32, 33 3 33, 43, 43, 93
43, 43 4 14
68 6 16
93, 97, 99 9 19, 29, 99

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (16-12)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
094807
Giải nhất G1
70520
Giải nhì G2
15644
Giải ba G3
76069
38279
Giải tư G4
03206
17384
49417
47440
64174
12573
93716
Giải năm G5
0350
Giải sáu G6
0617
6444
0306
Giải bảy G7
713
Giải tám G8
36
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
07
13
16
17
17
20
36
40
44
44
50
69
73
74
79
84
Đầu Đuôi
06, 06, 07 0 20, 40, 50
13, 16, 17, 17 1
20 2
36 3 13, 73
40, 44, 44 4 44, 44, 74, 84
50 5
69 6 06, 06, 16, 36
73, 74, 79 7 07, 17, 17
84 8

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (09-12)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
939164
Giải nhất G1
95021
Giải nhì G2
81109
Giải ba G3
48702
96647
Giải tư G4
78921
42723
38404
12451
87510
32432
45145
Giải năm G5
4612
Giải sáu G6
9848
3741
5628
Giải bảy G7
407
Giải tám G8
73
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
07
09
10
12
21
21
23
28
32
41
45
47
48
51
64
73
Đầu Đuôi
02, 04, 07, 09 0 10
10, 12 1 21, 21, 41, 51
21, 21, 23, 28 2 02, 12, 32
32 3 23, 73
41, 45, 47, 48 4 04, 64
51 5 45
64 6
73 7 07, 47

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (02-12)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
243110
Giải nhất G1
08289
Giải nhì G2
00154
Giải ba G3
07356
08517
Giải tư G4
07839
22917
12004
83293
44282
25044
54030
Giải năm G5
6133
Giải sáu G6
9239
4573
3758
Giải bảy G7
828
Giải tám G8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
10
17
17
28
29
30
33
39
39
44
54
56
58
73
82
89
93
Đầu Đuôi
04 0 10, 30
10, 17, 17 1
28, 29 2 82
30, 33, 39, 39 3 33, 73, 93
44 4 04, 44, 54
54, 56, 58 5
73 7 17, 17
82, 89 8 28, 58
93 9 29, 39, 39, 89

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

  • Kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng lúc 16h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Thuận nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Thuận được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics