Rồng Bạch Kim

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (14-04)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
614226
Giải nhất G1
82001
Giải nhì G2
16714
Giải ba G3
41600
43236
Giải tư G4
44981
80391
32057
05524
72277
80438
48102
Giải năm G5
3500
Giải sáu G6
9972
4180
9775
Giải bảy G7
849
Giải tám G8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
00
01
02
14
24
26
36
38
49
56
57
72
75
77
80
81
91
Đầu Đuôi
00, 00, 01, 02 0 00, 00, 80
14 1 01, 81, 91
24, 26 2 02, 72
36, 38 3
49 4 14, 24
56, 57 5 75
72, 75, 77 7 57, 77
80, 81 8 38
91 9 49

Thống Kê Nhanh Truyền Thống

Xem thêm các tính năng thống kê nhanh

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 30/05/2023

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

53 16 lần
38 16 lần
32 16 lần
13 17 lần
59 17 lần
64 17 lần
40 18 lần
85 18 lần
19 18 lần
12 18 lần
92 19 lần
77 22 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )

14 5 lần
81 5 lần
82 5 lần
21 5 lần
83 5 lần
15 6 lần
79 6 lần
71 6 lần
06 6 lần
86 6 lần
20 6 lần
34 6 lần
Lô khan- Nhữngbộ số không xuất hiện từ 10 lần trở lên
1058 12 lượt
1064 11 lượt
1056 10 lượt
Lô rơi- Nhữngbộ số xuất hiện liên tiếp
85 2 lượt
Thống kê theo Đầusố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 89 lần
Đuôi 1 98 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 107 lần
Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 111 lần
Đuôi 6 112 lần
Đuôi 7 115 lần
Đuôi 8 117 lần
Đuôi 9 118 lần
Thống kê theo Đuôisố trong 40 lượt quay gần nhất
Đuôi 0 99 lần
Đuôi 1 101 lần
Đuôi 2 103 lần
Đuôi 3 104 lần
Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 108 lần
Đuôi 6 110 lần
Đuôi 7 111 lần
Đuôi 8 113 lần
Đuôi 9 123 lần

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (07-04)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
690734
Giải nhất G1
79333
Giải nhì G2
95188
Giải ba G3
74113
60652
Giải tư G4
34947
98154
02317
34479
57935
64153
96750
Giải năm G5
1964
Giải sáu G6
4242
4123
5798
Giải bảy G7
584
Giải tám G8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
17
22
23
33
34
35
42
47
50
52
53
54
64
79
84
88
98
Đầu Đuôi
13, 17 1
22, 23 2 22, 42, 52
33, 34, 35 3 13, 23, 33, 53
42, 47 4 34, 54, 64, 84
50, 52, 53, 54 5 35
64 6
79 7 17, 47
84, 88 8 88, 98
98 9 79

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (31-03)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
388031
Giải nhất G1
77149
Giải nhì G2
60745
Giải ba G3
67015
91040
Giải tư G4
68720
68180
37025
62321
72377
15637
00986
Giải năm G5
5663
Giải sáu G6
3501
1160
7245
Giải bảy G7
927
Giải tám G8
24
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
15
20
21
24
25
27
31
37
40
45
45
49
60
63
77
80
86
Đầu Đuôi
01 0 20, 40, 60, 80
15 1 01, 21, 31
20, 21, 24, 25, 27 2
31, 37 3 63
40, 45, 45, 49 4 24
60, 63 6 86
77 7 27, 37, 77
80, 86 8

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (24-03)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
240793
Giải nhất G1
20663
Giải nhì G2
82787
Giải ba G3
05601
75173
Giải tư G4
51789
54793
29847
87930
01348
57566
53261
Giải năm G5
3129
Giải sáu G6
6633
2325
9317
Giải bảy G7
411
Giải tám G8
64
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
11
17
25
29
30
33
47
48
61
63
64
66
73
87
89
93
93
Đầu Đuôi
01 0 30
11, 17 1 01, 11, 61
25, 29 2
30, 33 3 33, 63, 73, 93, 93
47, 48 4 64
61, 63, 64, 66 6 66
73 7 17, 47, 87
87, 89 8 48
93, 93 9 29, 89

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (17-03)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
897515
Giải nhất G1
59906
Giải nhì G2
19730
Giải ba G3
21804
34607
Giải tư G4
13753
38899
33984
20524
11372
78053
70508
Giải năm G5
8987
Giải sáu G6
0826
4922
6939
Giải bảy G7
910
Giải tám G8
25
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
06
07
08
10
15
22
24
25
26
30
39
53
53
72
84
87
99
Đầu Đuôi
04, 06, 07, 08 0 10, 30
10, 15 1
22, 24, 25, 26 2 22, 72
30, 39 3 53, 53
53, 53 5 15, 25
72 7 07, 87
84, 87 8 08
99 9 39, 99

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (10-03)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
955104
Giải nhất G1
64330
Giải nhì G2
11295
Giải ba G3
75288
33972
Giải tư G4
63380
77628
34043
80613
28948
20644
67260
Giải năm G5
3318
Giải sáu G6
6303
5398
0013
Giải bảy G7
618
Giải tám G8
74
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
13
13
18
18
28
30
43
44
48
60
72
74
80
88
95
98
Đầu Đuôi
03, 04 0 30, 60, 80
13, 13, 18, 18 1
28 2 72
30 3 03, 13, 13, 43
43, 44, 48 4 04, 44, 74
60 6
72, 74 7
80, 88 8 18, 18, 28, 48, 88, 98
95, 98 9

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (03-03)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
957790
Giải nhất G1
65240
Giải nhì G2
48022
Giải ba G3
47329
76960
Giải tư G4
08960
06431
14202
61053
27625
50873
46304
Giải năm G5
9431
Giải sáu G6
5078
4147
0145
Giải bảy G7
699
Giải tám G8
47
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
22
25
29
31
31
40
45
47
47
53
60
60
73
78
90
99
Đầu Đuôi
02, 04 0 40, 60, 60, 90
22, 25, 29 2 02, 22
31, 31 3 53, 73
40, 45, 47, 47 4 04
53 5 25, 45
60, 60 6
73, 78 7 47, 47
90, 99 9 29, 99

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (24-02)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
128129
Giải nhất G1
91862
Giải nhì G2
27113
Giải ba G3
53286
17746
Giải tư G4
73042
90023
00408
77730
65789
30658
79885
Giải năm G5
9394
Giải sáu G6
6985
0154
5530
Giải bảy G7
497
Giải tám G8
74
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
13
23
29
30
30
42
46
54
58
62
74
85
85
86
89
94
97
Đầu Đuôi
08 0 30, 30
13 1
23, 29 2 42, 62
30, 30 3 13, 23
42, 46 4 54, 74, 94
54, 58 5 85, 85
62 6 46, 86
74 7 97
85, 85, 86, 89 8 08, 58
94, 97 9 29, 89

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (17-02)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
256374
Giải nhất G1
10303
Giải nhì G2
33475
Giải ba G3
35631
40906
Giải tư G4
04514
81405
03055
70978
78683
01871
29317
Giải năm G5
6821
Giải sáu G6
7599
0518
7022
Giải bảy G7
386
Giải tám G8
35
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
05
06
14
17
18
21
22
31
35
55
71
74
75
78
83
86
99
Đầu Đuôi
03, 05, 06 0
14, 17, 18 1 21, 31, 71
21, 22 2 22
31, 35 3 03, 83
55 5 05, 35, 55, 75
71, 74, 75, 78 7 17
83, 86 8 18, 78
99 9 99

Bình Thuận - Kết Quả Xổ Số  Bình Thuận (10-02)

KQXS Hôm nay       Bình Thuận       Thứ năm ngày

Đặc biệt ĐB
489415
Giải nhất G1
40552
Giải nhì G2
49045
Giải ba G3
18634
54371
Giải tư G4
79700
57765
26473
12916
12010
47212
13019
Giải năm G5
8615
Giải sáu G6
3271
6642
1865
Giải bảy G7
101
Giải tám G8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
01
10
12
15
15
16
19
34
42
45
45
52
65
65
71
71
73
Đầu Đuôi
00, 01 0 00, 10
10, 12, 15, 15, 16, 19 1 01, 71, 71
34 3 73
42, 45, 45 4 34
52 5 15, 15, 45, 45, 65, 65
65, 65 6 16
71, 71, 73 7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

  • Kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng lúc 16h10 Thứ 5 hàng tuần.
  • Xem trực tiếp KQXS Bình Thuận nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
  • Giá trị các giải thưởng của xổ số Bình Thuận được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics